ทางมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ได้รวบรวมโรงละครหุ่นในประเทศไทย ที่ยังคงมีการแสดงและจัดกิจรรมอย่างต่อเนื่องมาฝากคนที่รักหุ่นกัน