น.ส. ผิวน้ำ  เฉลิมญาติ (น้ำ)

ผู้จัดการ:     Harmony Puppet Thailand 

รองประธาน: มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม

โทรศัพท์:   +662 956 4180

สายด่วน:    +66 (89) 222 9974

อีเมล์:        harmonyworldpuppet@gmail.com  

               semathai2018@gmail.com

ไลน์ไอดี:    Piewnam 

แผนที่:       https://goo.gl/maps/rHRrC7BGVizaqtdM8